Hava Durumu

:

:

:

TARSUS KENT KONSEYİ KADIN ÇALIŞTAYI YAPILDI

13 Eylül 2019 Cuma 09:01

Moderatörlüğünü; Tarsus Kent Konseyi Başkanı Dr.Ali Cerrahoğlu yaptı

TARSUS KENT KONSEYİ KADIN ÇALIŞTAYI YAPILDI

TARSUS KENT KONSEYİ KADIN ÇALIŞTAYI YAPILDI

Tarsus Kent Konseyinde 10 Eylül 2019 Salı  günü kentimizde ve ülkemizde kadın

sorunları ve çözüm yollarının ele alındığı  çalıştaya, kamu, yerel yönetim ve sivil toplumun temsilcileri katılarak katkı verdiler.

Moderatörlüğünü; Tarsus Kent Konseyi  Başkanı Dr.Ali Cerrahoğlu, Genel Sekreteri Reşit Tok ve yürütme kurulu üyesi Bilgehan Güçtimur’un yaptıkları çalıştaya; Belediye başkan yardımcıları Av.Ünzile Kuru ve Dr. Füsun Kaleli, İşkur Müdürü Kürşat Dal, Kadın Kooperatifi kurucusu Av. Derya Özinç Bozdoğan, Altaylılar Mahalle Muhtarı Perihan Özcan, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Muhammet Kaçar, 2018-2019 Kadın Meclisi Başkanı  Figen Aktan, Tarsus

Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Emine Atalay, İlçe Tarım

Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Özlem Sönmez, İlçe Emniyet Müdürlüğü Tarsus

Toplum Merkezli Büro Amirliğinde görevli Dilek Coşkun Bulak, Kent Konseyi genel kurul ile

yürütme kurulu üyeleri ve kentimizde kadın sorunlarıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının

temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

       Çalıştayda 17 farklı konuşmacı kadın sorunlarıyla ilgili farklı konularda aşağıda konuşma

sırasıyla özetleri yer alan konuşmalar yaptılar. Toplantının forum bölümünde tüm katılımcılar

görüşlerini belirttiler.

1. PERİHAN ÖZCAN (Altaylılar Mahallesi Muhtarı):  Mahallemizdeki üretici kadınları

tüketicilerle buluşturduğumuz “Açık Pazar” uygulamamızla kadınlarımızı destekliyoruz.

Kadınlarımıza salsa dersleri verdik. Mahalle pazar yerini aynı zamanda aktivite alanı olarak da

kullanmak istiyoruz. Mahallemizdeki parkta dikiş atölyesi ve Kuran Kursu ile halen içinde her

türlü malzemesiyle kapalı olan “Pasta atölyesi” var. Pasta Atölyesini açmak ve aktif hale

getirmek istiyoruz. Ayrıca mahallemize bir “Nöbetçi Kreş” ve spor tesisi yapılmasını, 15 günde

bir de psikolog gelmesini istiyoruz dedi. 

2. FİGEN AKTAN (2018-2019 dönemi Kadın Meclisi Başkanı):  En önemli sorun kadınların

istihdamı ve turizm konusu. Kadınlar turizm konusuna aktif olarak katılmalılar. Örneğin

kadınların çalışacağı bir konak projemiz var. Bu konakta sadece kadınlar çalışmalı, gelen

turistler burada Tarsus yemekleri yemeli. Hem kadınlara iş imkanı yaratılmış olur hem de

Tarsus turizmine katkıda bulunurlar. “Tarsus Bezi” yeniden üretilmeli. Türk Kadınlar Birliği

olarak da kadınlarımız için ahşap boyama kursları gibi çeşitli kurslar açtıklarını belirtti. 

3. KÜRŞAT DAL (Tarsus İŞKUR Müdürü): İstihdam en önemli sorunumuz. Buna rağmen son

zamanlarda kadın işgücü %25’lerden %35’lere yükseldi. Tekstil ve konfeksiyon alanında

açılan kurslara katılanların çoğunluğu kadınlar. İŞKUR olarak işe yerleştirilenlerin ¼’ini

kadınlar oluşturuyor. Örneğin pompacı olarak yetiştirdiğimiz kadınlar akaryakıt istasyonlarında

çalışıyorlar. Açılan girişimcilik eğitimlerine katılanların %52’si kadın. İstihdam kurslarına

katılanların %80’i kadın. Hangi teşvik olursa olsun erkeklerin belli bir yaşın altında olması

istenirken kdınlarda bu konuda bir sınır yok.  İŞKUR olarak kadınların istihdamına yönelik

yapılacak tüm çalışmalara katkı vermeye hazırız dedi. 

4. EMİNE ATALAY (Tarsus Üniversitesi öğretim üyesi): Tarsus’ta ciddi bir kapasite var. Tarsus

Üniversitesi kadınlar için büyük bir avantaj. Üniversitelerin bulundukları kente katkısı çok

büyük. Üniversitemize İşkur’dan gelen çalışanlardan çok memnunuz, devamlı olmasını

diliyoruz. Tarsus Üniversitesi yapılanmasını ve gelişimini büyük bir hızla tamamlıyor. Kente

büyük katkısı olacak. 5 yıl sonra Tarsus’u tanıyamayacaksınız. Tarsus’ta yemek yenecek yer

sıkıntısı var. Kentte akşamları hayat duruyor, canlanmalı. Girişimciler üniversite çevresinde

lokanta, kafe gibi yerler açabilirler. Ayrıca yurt çevreleri de geliştirilmeli ve yeni yurtlar

açılmalı. Akademisyen annelerin, hemşirelerin ve diğer çalışan kadınların kariyer sorunları var.

Bunlara yönelik çalışmalar yapılmalı.

5. DİLEK ÇOŞKUN BULAK(Tarsus Toplum Destekli Büro Amirliği): Şiddeti önleme konusunda

ŞÖNİM vb hukuki prosedürlerden ve KADES - Kadına Destek Programımız var. Polise

başvurarak koruma tedbiri alınan kadın sayısı yıllara göre azalıyor. 2015 (495), 2016 (444),

2019 (79). Tabii bu rakamlara hakim kararıyla koruma alanlar dahil değil. Şiddete uğrayan

kadınlar 155’i aradıklarında hemen müdahale ediliyor. Bu alanda yapılacak olan bütün

çalışmalara katkı vermeye hazırız.

6. MELEK SEZER ANITOĞLU (TAFAD): Kadınlar aslında her şeyin farkında ama asıl erkeklerin

eğitilmesi gerekir. Bunun için önerim, erkeklerin fazla zaman geçirdikleri  lokaller, kahveler

vb. Yerlere belli aralıklarla psikologların ve sivil polislerin gidip eğitim vermesi. 

7. SAKİNE SİNDAR (Kurulma aşamasındaki Kooperatifin Y.K.Üyesi): Şiddete uğrayan

kadınların sığınma evine kapanıp adeta cezalı gibi tecrit olmaları haksızlık. Onun yerine asıl

şiddetin uygulayıcısı olan erkekler bir yere kapatılmalı. Kadınlar için Mor Çatı kuracağımıza

erkekleri kapatacağımız ve eğiteceğimiz yerler olmalı.

8. AV.ÜNZİLE KURU (Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı, hukukçu): En önemlisi “BEN” değil

“BİZ” olmalıyız. Ancak o şekilde başarılı olabiliriz. Maalesef bir türlü “BİZ” olamıyoruz. Tarsus

Belediyesi olarak kadın haklarına, kadın sorunlarına ve çözümüne, kadın istihdamına çok

önem veriyoruz. Bu konuda başlatılmış olan çok sayıda çalışma var. Kent Konseyinin

düzenlediği bu çalıştay çok önemli. Bundan sonra da hep birlikte çalışmaya devam edelim.

Kadınlarla ilgili önemli günleri hep beraber organize edelim. Tarsus Belediyesi olarak Meslek

Edindirme Merkezi ve kadın istihdamı, üreme sağlığı vb. konularda eğitimlerin olacağı Kadın

Destek Merkezi açacağız.

9. MELEK AKAYOL (Engelli): Önemli bir fiziksel engeli olan bir anne olarak Melek Akayol

engelli kadınların sosyal yaşamda karşılaştıkları güçlükleri anlattı. Kadınların kendilerine

güvenmelerini güçlü olmalarını ve çok çalışmalarını söyledi. 

10. ZEYNEP ŞİMŞEK (Engelli): Tek koluyla iğne oyası üreterek yaşamını sürdüren Zeynep

Şimşek küçük bir üretici olarak karşılaştığı güçlükleri anlattı.

11. AV.DERYA ÖZİNÇ BOZDOĞAN (Kadın Kooperatifi kurucusu, hukukçu): Küçük üretici olan

kadınlar ürettiklerini sergilemekte ve satmakta çok güçlük çekiyorlar. Bir araya gelerek,

güçbirliği yaparak kuracakları kooperatif yoluyla ürünlerini en iyi şekilde değerlendirme fırsatı

bulacaklar. Çalışmalarda süreklilik çok önemli. Kurmakta olduğumuz kadın kooperatifiyle

kadınların ürettiği ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda çalışarak katkı vermeyi

planlıyoruz. Ataerkil bir toplumda yaşadığımızı, cinsiyet ayrımının daha anne karnında

başladığını belirtti. Kadını her açıdan(dini, sosyal, kültürel vb.) analiz etmek gerekiyor. Kadın

kendi kimliğini ortaya koyamıyor. Kadın kendine yüklenen rolleri yıkmaya başlayınca

cinayetler ve şiddet artıyor. Kadının problemini çözmesi için önce kendini bilinçlendirmesi

gerekiyor. Kadın sorunları konusunda çalışmalar yapıyoruz ve sizlerin desteğini bekliyoruz

dedi.   

12. ÖZLEM SÖNMEZ (Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü - Ziraat Mühendisi): İlçe Tarım Müdürlüğü

olarak kadınların eğitimi konusunda birçok projeler yürütüyoruz. Tarsus’un bütün köylerinde,

mahallelerinde çalışıyoruz, sürekli sahadayız. Tarımla ilgili çalışmalar dışında da özellikle kırsal

bölgelerde kadınların sorunlarıyla bireysel olarak da ilgileniyoruz. Kadınlarımıza tarımsal ve

 

hayvansal alanda eğitimin yanında okumaya da teşvik ediyoruz. Işkur ile birlikte girişimcilik

projelerimiz oluyor. Kurum olarak kadınla ilgili çalışmalara her zaman destek vermeye hazırız.

13. DR.FÜSUN KALELİ (Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı): Meslek gereği çok uzun yıllar

kadınların özellikle sağlıkla ilgili sorunlarının çözümlerine yönelik çalışmalar yürüttük. Tarsus

Belediyesi olarak kadın sağlığına çok önem veriyoruz ve bu konuda birçok projeye başladık.

Ayrıca kadınların ruhsal durumları konusuna da önem veriyoruz ve bu konuda Belediye

bünyesinde çalışmalarımız olacak. Özellikle üreme sağlığı başta olmak üzere tüm konularda

hep birlikte çalışmaya hazırız.

14. BİLGEHAN GÜÇTİMUR (Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Köy Öğretmeni): Özellikle

kırsal kesimde kız çocukları eğitimden uzak kalıyor. Erken yaşta okuldan alınıyor. Kadınların

ulaşım sorunları var. Yeni uygulamada köylerin mahalle olmasıyla belediye otobüsleri

seferlere başladı ancak sıklığının arttırılması lazım. Kooperatif konusu çok önemli, bu konuda

hepimiz güçlerimizi birleştirmeliyiz. Ayrıca köylerde yaşayan kadınların dertlerinin

dinlenmesine ve sosyalleşmeye ihtiyaçları var. 

15. SERPİL DEMİR (Kadın İşletmeci, gönüllü rehber): Turizm konusu çok önemli. Tarsus’u

gezmek isteyen çok sayıda kişi var ancak yeterli rehber yok. Rehber sayısı arttırılmalı. 

(NOT: Bu konuda Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru ve Kent Konseyi Başkanı Ali

Cerrahoğlu Tarsus’ta mihmandar yetiştirilmesi ile ilgili bir proje üzerinde çalıştıklarını ve Kent

Konseyi ve Belediye olarak birlikte en kısa zamanda başlayacaklarını belirttiler)

16. SALİH YEDİCAN (Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi): Belediyelerin güzel çalışmaları

var; kadınlar köylere götürülerek etkinlikler yapılıyor. Bunun tersi de yapılmalı ve köylerden

kadınlar kente getirilerek etkinlikler yapılmalı.

17. BAHŞENDE DİREN (Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi): Çocuk istismarı konusunda

çalışan bir derneğimiz var. Bu konu çok önemli. Kadına şiddete ve şiddetin her türüne

karşıyız. Günümüzde  boşanmalar çok arttı. Bu durumdan en çok çocuklar zarar görüyor.

Özellikle Aile birliğini korumak konusunda aile bireylerine destek vermek lazım.  

18. BERNA KALAV (Eğitim Sen Temsilcisi, Öğretmen): Yerel yönetim politikaları öncelikle dezavantajlı gruplara yönelik olmalı; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Daire Başkanlığı kurulmalı, kadınlara yönelik şiddet birimi, kadın sorunları araştırma birimi ve eşitlik birimleri kurulmalı.

4+4 sistemi okulu bırakan kızların sayısını arttırdı. Kadınların evde ürettikleri ürünleri

pazarlamaları konusu önemli olmakla birlikte kadınların eğitimlerini eşit şekilde sürdürerek

tüm mesleklere erişimleri sağlanmalı. 

19. MERYEM ARPACI(Tarsus Cemevi Temsilcisi): Cemevi sosyal faaliyetlerde de kullanılmalı.

Cemevinin bir bölümünde kreş hizmeti veriyoruz. Ayrıca saz kursu, kadınlara nakış kursu gibi eğitimler düzenliyoruz.

       Tarsus Kent Konseyi olarak kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek yürüttüğü çalışmalara çok önem veriyoruz. Kadın Çalıştayına destek veren tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Kurulacak olan çalışma gruplarıyla çalışmalarımız devam

edecektir. Kentimizin tüm dinamiklerini Kent Konseyi çalışmalarında aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Okuyucu Yorumları

(0 yorum)
600
Gönder
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazetetarsus.com sorumlu tutulamaz.

ARŞİV